Ξενες Βιβλιοθηκες

Η BIBLIOTHEQUE SIGMUND FREUD (BSF) της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων (SPP), επιτρέπει την αναζήτηση γαλλόφωνων ψυχαναλυτικών κειμένων από τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων της SPP όπως επίσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας μέσω του συστήματος Galika. Η Βιβλιοθήκη της SPP ιδρύθηκε μέσα από πρωτοβουλία της Marie Bonaparte και σήμερα περιέχει ένα σύνολο περισσότερο από 25000 βιβλία και περιοδικά, ή, 1300000 κείμενα και άρθρα. Ορισμένα αποτελέσματα αναζήτησης παραπέμπουν επίσης στο Cairn.info. 

ΕΙΣΟΔΟΣ στην BSF

Ο ιστότοπος Cairn.info επιτρέπει την πρόσβαση σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων για τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες στην γαλλική γλώσσα. Διατίθενται οι περιλήψεις και σε μερικές περιπτώσεις τα πλήρη κείμενα άρθρων, χωρίς να απαιτείται εγγραφή ή συνδρομή.

ΕΙΣΟΔΟΣ στον ιστότοπο Cairn.info


 

Πρόσβαση στις σελίδες αναζήτησης γερμανόφωνης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας της Γερμανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και στον ιστότοπο Psychoanalytische-ressourcen.

.