Ψυχαναλυση & Επιστημες

Ο S. Freud, στην αρχή και σε διάφορα σημεία της πορείας του έργου του, προσπάθησε να εξηγήσει την ψυχαναλυτική θεωρία και την λειτουργία του ψυχισμού βασιζόμενος στα δεδομένα των επιστημών, με παραδείγματα της Νευτώνιας φυσικής, της βιολογίας και της ανατομίας των αρχών του 20ου αιώνα.

Η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης και ορισμένα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα και επιστημονικές θεωρίες, συναντούν βασικές αρχές και κυρίως σύγχρονες αναζητήσεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής πράξης. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

"Relativité, être et ne pas être", Laurent Nottale, Φυσικός, Διευθυντής Έρευνας στο CNRS

"La transitionnalité de l'espace-temps psychique", Pierre Timar

Άρθρα δημοσιευμένα στον ιστότοπο της SPP τα οποία εξετάζουν την σύνδεση θεωριών της φυσικής (σχετικότητα, fractals) με την ψυχαναλυτική θεωρία λυσης.


ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

"Η συνάντηση της ψυχαναλύτριας με συναδέλφους που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία σκέψης και ανθρώπινης κατανόησης: τους συναδέλφους των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής", Μερόπη Μιχαλέλη

"Les représentations de la fonction parentale chez les couples lesbiens demandeurs de l’Insémination Artificielle par Donneur (IAD)", Despina Naziri et Eliane Feld-Elzon 


Βιοηθική και ψυχαναλυτική προσέγγιση

"Η μετάβαση από την Βιοηθική στο Βιοδίκαιο", Μαρία Μητροσύλη

"Από την μοριακή στην ψυχική ταυτότητα. Κινήσεις του ψυχισμού και διεργασίες της σκέψης επί του γονιδιώματος", Ιάκωβος Κλεώπας