Η ΕΨΕ

Είναι Συστατική Εταιρεία της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (International Psychoanalytical Association). Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ψυχαναλυτικής Ομοσπονδίας (European Psychoanalytical Federation). Ιδρύθηκε το 1984 και έχει την νομική μορφή του Επιστημονικού Σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Βαρτζόπουλος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Χριστοπούλου Άννα-Λουΐζα
Γενικός Γραμματέας: Γκορίνης Ανδρέας
Ταμίας: Τσιογκρής Διονύσιος
Μέλη: Γεωργιάκου Μαγδαληνή, Γιαννουλάκη Χρυσή, Κόντος Ιωάννης

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Διευθυντής Εκπαίδευσης: Σπύρος Μητροσύλης

Μέλη: Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Χρυσή Γιαννουλάκη, Βασίλης Δημόπουλος, Χρήστος Ζερβής, Νίκος Λαμνίδης, Μαρία Χατζηανδρέου
Αναπληρωματικό μέλος: Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

 

Σκοποί της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας είναι :

 • Η καλλιέργεια και προώθηση της ψυχανάλυσης στη θεωρία και την πράξη.
 • Η εκπαίδευση στη θεωρία και στην πράξη της ψυχανάλυσης και των ψυχαναλυτικών ψυχοθεραπειών.
 • Η μελέτη και η έρευνα της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής.
 • Η διασφάλιση του ψυχαναλυτικού ήθους όπως ορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία μεριμνά για τα εξής :

 • Εκπαίδευση ψυχαναλυτών και λειτουργία υπηρεσιών σχετικών με την εκπαίδευση.
 • Λειτουργία υπηρεσιών που παρέχουν ψυχαναλυτική θεραπεία.
 • Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
 • Ανάπτυξη επιστημονικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ευρύτερο κύκλο ατόμων τα οποία ενδιαφέρονται για την ψυχανάλυση.
 • Εκδοτική και ερευνητική δραστηριότητα.
 • Λειτουργία βιβλιοθήκης.
 • Λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση και διάδοση επιστημονικών πληροφοριών.
 • Συνεργασία με θεσμούς, οργανώσεις και πρόσωπα που ενδιαφέρονται και μπορούν να συμβάλουν στους σκοπούς και στο έργο της Εταιρείας.

Καταλογος Μελων

Ονομαστικός κατάλογος των Μελών της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Κωδικας δεοντολογιας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

 

Καταστατικο

Το Καταστατικό Λειτουργίας της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.