Εκπαιδευση στην ΕΨΕ

Η εκπαίδευση στην ψυχανάλυση τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΔΨΕ) και των Συστατικών Εταιρειών της. Στην ΕΨΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό, η εκπαίδευση στην ψυχανάλυση απευθύνεται σε ιατρούς, σε ψυχολόγους και σε επιστήμονες αποφοίτους ΑΕΙ, με την προϋπόθεση να έχουν κατάλληλη κλινική εμπειρία.

Η ΔΨΕ αναγνωρίζει τρία μοντέλα εκπαίδευσης, το μοντέλο του Eitingon, το Γαλλικό μοντέλο και το μοντέλο της Ουρουγουάης. Όλα απαιτούν προσωπική ατομική ψυχανάλυση του υποψήφιου, παρακολούθηση θεωρητικών, τεχνικών και κλινικών σεμιναρίων, και εποπτεία των ψυχαναλύσεων που πραγματοποιεί ο εκπαιδευόμενος ψυχαναλυτής. Η ΕΨΕ ακολουθεί το μοντέλο εκπαίδευσης του Eitingon που προϋποθέτει ανάλυση του εκπαιδευόμενου με διδάσκοντα ψυχαναλυτή.

Η ψυχαναλυτική εκπαίδευση είναι μακράς διάρκειας και ολοκληρώνεται με τη διαδικασία του τερματισμού των σπουδών. Ακολουθεί η αποδοχή του υποψηφίου ως μέλους της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις αντίστοιχα προβλεπόμενες για τον σκοπό αυτό διαδικασίες του Καταστατικού, του Κανονισμού Εκπαίδευσης και του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΨΕ.

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διευθυντής Εκπαίδευσης: Σπύρος Μητροσύλης

Μέλη: Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Χρυσή Γιαννουλάκη, Βασίλης Δημόπουλος, Χρήστος Ζερβής, Νίκος Λαμνίδης, Μαρία Χατζηανδρέου
Αναπληρωματικό μέλος: Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

Διδάσκοντες Αναλυτές

Μαρίλια Αϊζενστάϊν, Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Βαρτζόπουλος, Χρυσή Γιαννουλάκη, Βασίλης Δημόπουλος, Χρήστος Ζερβής, Χρήστος Ιωαννίδης, Νίκος Κουρέτας, Νίκος Λαμνίδης, Σωτήρης Μανωλόπουλος, Σπύρος Μητροσύλης, Φώτης Μπόμπος, Ντένυ Πάνιτς, Σάββας Σαββόπουλος, Νίκος Τζαβάρας, Δημήτρης Τζάκσον, Μαρία Χατζηανδρέου.

Κανονισμος Εκπαιδευσης

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία αναθέτει την εκπαίδευση στο σύνολο των Διδασκοντων Ψυχαναλυτών και στην Εκπαιδευτική Επιτροπή όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της ΕΨΕ συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία διευρύνει την εκπαιδευτική της δραστηριοτητα με το Πρόγραμμα ψυχανάλυσης παιδιών και εφήβων (Intergrating training track program).

 

Συμπυκνωμενη Αναλυση

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία επιδιώκοντας να καταστήσει δυνατή την ψυχαναλυτική εκπαίδευση σε επιστήμονες που ζουν και εργάζονται σε περιοχές του ελλαδικού χώρου απομακρυσμένες από την Αττική, προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στην αποκαλούμενη Συμπυκνωμένη Ανάλυση ....

International Psychoanalytical Studies Organization

Η Διεθνής Οργάνωση  Ψυχαναλυτικών Σπουδών (International Psychoanalytical Studies Organization - IPSO) ιδρύθηκε το 1971. Αποτελεί ένα πλαίσιο και έναν τρόπο συζήτησης και έκφρασης των σκέψεων και των αναγκών των εκπαιδευομένων ψυχαναλυτών.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αφορά αποκλειστικά και μόνο υποψηφίους για εκπαίδευση στην ΕΨΕ, των οποίων ο τόπος διαμονής και εργασίας είναι πάνω από 200 χλμ. από τα γραφεία της ΕΨΕ.