Ψυχαναλυτικη Ερευνα

Η έρευνα αποτελεί ένα από τα τέσσερα πεδία της ψυχανάλυσης, όπως ορίσθηκε από τον ίδιον τον Freud.

Η ψυχαναλυτική έρευνα έχει αναπτυχθεί στο κλινικό και στο θεωρητικό επίπεδο, καθώς και σε σχέση με άλλες επιστήμες. Παρουσιάζονται κείμενα και ενημερώσεις γύρω από αυτό το ευρύ θέμα.

IPA Research

Σύνδεσμος στον ιστότοπο της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης για την έρευνα στην ψυχανάλυση

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρα τα οποία εξετάζουν το θέμα της ερευνητικής εργασίας στην ψυχανάλυση.

Άρθρο δημοσιευμένο στο International Journal of Psychoanalysis.

Άρθρα δημοσιευμένα στον ιστότοπο της Société Psychanalytique de Paris.