Τραυμα

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση του τραύματος, από τον Freud μέχρι την σύγχρονη εποχή, διατρέχει την πορεία και την εξέλιξη της ψυχαναλυτικής σκέψης. 

"André Green : Η Κεντρική Φοβική Θέση", Ιωάννα Παναγιωτοπούλου

"Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες", Αριστέα Σκούλικα

"Αποτυχία ή καταστροφή της διαδικασίας της σκέψης", Marilia Aisenstein

"La haine infantile", V. Kapsambelis

 

Ψυχοσωματική

Η ψυχαναλυτική ψυχοσωματική, πέραν της διερεύνησης και της ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης των σωματοποιήσεων, έχει συνεισφέρει στην κατανόηση της παθολογίας του τραύματος και ψυχικών καταστάσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ανεπάρκεια των ψυχικών διεργασιών, ελλείμματα νοηματοδότησης και αδυναμία διαχείρισης των συναισθηματικών βιωμάτων.

Στους ακόλουθους συνδέσμους της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας παρουσιάζονται κείμενα και εργασίες ψυχοσωματικής θεωρίας, μεθοδολογίας και κλινικής πράξης.