Εργογραφια

Εργογραφία

 

Μελών (είσοδος εδώ)

&

Εκπαιδευομένων

 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

 

Η παρουσίαση της εργογραφίας των μελών και των εκπαιδευομένων της ΕΨΕ περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις επιστημονικών βιβλίων και άρθρων και συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 
Η παρουσίαση της εργογραφίας είναι προαιρετική, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη κάθε μέλους ή / και εκπαιδευομένου της ΕΨΕ και θα ολοκληρωθεί σταδιακά.

Εργογραφια

μελών και εκπαιδευομένων της ΕΨΕ

 

PEP-WEB

Psychoanalytic Electronic Publishing 

A psychoanalytic library at your fingertips

Πρόσβαση στην βάση αναζήτησης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας

 

 

Literatur datenbank der DPG

Πρόσβαση στον ιστότοπο της Γερμανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, στην μηχανή αναζήτησης γερμανόφωνης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας και στον ιστότοπο psychoanalytische ressourcen.

 

BIBLIOTHEQUE S. FREUD - Cairn.info

Πρόσβαση στην BIBLIOTHEQUE SIGMUND FREUD της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων και στην βάση δεδομένων Cairn.info.

 

 

 

ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΕΨΕ

Η Βιβλιοθήκη της ΕΨΕ δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την τεκμηρίωση και εδραίωση της ψυχαναλυτικής σκέψης και την έρευνα στην ελληνική και ξενόγλωσση ψυχαναλυτική βιβλιογραφία

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό ...