Εργογραφια

Εργογραφία

 

Μελών (είσοδος εδώ)

&

Εκπαιδευομένων

 

της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας

 

Η παρουσίαση της εργογραφίας των μελών και των εκπαιδευομένων της ΕΨΕ περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις επιστημονικών βιβλίων και άρθρων και συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 
Η παρουσίαση της εργογραφίας είναι προαιρετική, γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη κάθε μέλους ή / και εκπαιδευομένου της ΕΨΕ και θα ολοκληρωθεί σταδιακά.

Εργογραφια

μελών και εκπαιδευομένων της ΕΨΕ

 

PEP-WEB

Psychoanalytic Electronic Publishing 

A psychoanalytic library at your fingertips

Πρόσβαση στην βάση αναζήτησης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας

 

 

Το βιβλιο του μηνα

Σκοπός της είναι η ανάδειξη και παρουσίαση σημαντικών βιβλίων που μπορείτε να βρείτε στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας.

Ξενες Βιβλιοθηκες

Πρόσβαση στην BIBLIOTHEQUE SIGMUND FREUD, στην βάση δεδομένων Cairn.info, στην μηχανή αναζήτησης γερμανόφωνης ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας και στον ιστότοπο psychoanalytische ressourcen.

 

 

ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΕΨΕ

Η Βιβλιοθήκη της ΕΨΕ δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την τεκμηρίωση και εδραίωση της ψυχαναλυτικής σκέψης και την έρευνα στην ελληνική και ξενόγλωσση ψυχαναλυτική βιβλιογραφία

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό ...