Συμπυκνωμενη Αναλυση

Η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία επιδιώκοντας να καταστήσει δυνατή την ψυχαναλυτική εκπαίδευση σε επιστήμονες που ζουν και εργάζονται σε περιοχές του ελλαδικού χώρου απομακρυσμένες από την Αττική, προσφέρει εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στηρίζεται στην αποκαλούμενη Συμπυκνωμένη Ανάλυση.

Στο πλαίσιο αυτής της ισότιμης προς την καθιερωμένη εκπαιδευτική διαδικασία, για να αποκτήσει ο υποψήφιος / εκπαιδευόμενος τον τίτλο του ψυχαναλυτή, συμμετέχει πέραν της διδακτικής του ανάλυσης στα προβλεπόμενα σεμινάρια και στις εποπτείες που διεξάγονται «συμπυκνωμένα», κυρίως στο τέλος της εβδομάδος. 

Η σύμπτυξη της ανάλυσης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ακολουθεί τις αρχές του ισχύοντος Κανονισμού Εκπαίδευσης της ΕΨΕ.

 

Κανονισμός Εκπαίδευσης - Κανονισμός Συμπυκνωμένης Ανάλυσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.